Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

osnovana je 1996. godine kao najviša naučna, umjetnička, radna i reprezentativna ustanova u Republici sa zadatkom da razvija i podstiče nauku i umjetničku djelatnost. Te zadatke i ciljeve ostvaruju njeni članovi (redovni, dopisni i inostrani).

Pročitaj opširnije

Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

osnovana je 1996. godine kao najviša naučna, umjetnička, radna i reprezentativna ustanova u Republici sa zadatkom da razvija i podstiče nauku i umjetničku djelatnost. Te zadatke i ciljeve ostvaruju njeni članovi (redovni, dopisni i inostrani).

Pročitaj opširnije


07

2024

07
2024
POSJETA DELEGACIJE AKADEMIJE NAUKA I UMJETNOSTI REPUBLIKE SRPSKE SRPSKOJ AKADEMIJI NAUKA I UMETNOSTI POVODOM POTPISIVANjA DOKUMENTA O TRAJNOJ SARADNjI


Delegacija Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, u sastavu akademik Dragoljub Mirjanić, potpredsjednik i akademik Drago Branković, generalni sekretar, posjetila je Srpsku akademiju nauka i umetnosti 7. juna 2024. godine.

05

2024

05
2024
Tematska rasprava povodom Svjetskog dana zaštite životne sredine


Odbor za životnu sredinu, prostorno planiranje i održivi razvoj Odjeljenja prirodno-matematičkih i tehničkih nauka Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci povodom Svjetskog dana zaštite životne sredine, organizuju tematsku raspravu, koja će se održati u srijedu, 5. juna 2024, sa početkom u 10.30 časova, u Maloj sali ANURS-a. Predavači su Prof. dr Dušica Pešević i Prof. dr Milica Balaban sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

03

2024

03
2024
KRITERIJUMI ZA IZBOR ČLANOVA ANURS-a i TERMINSKI PLAN IZBORNOG PROCESA


Skupština Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, na sjednici 31. maja 2024. godine, usvojila je Kriterijume i uputstva za izbor kandidata za članove Akademije, kao i Terminski plan izbornog procesa za izbor članova ANURS-a.

Kalendar događaja


05

2024

05
2024
Tematska rasprava povodom Svjetskog dana zaštite životne sredine


Odbor za životnu sredinu, prostorno planiranje i održivi razvoj Odjeljenja prirodno-matematičkih i tehničkih nauka Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci povodom Svjetskog dana zaštite životne sredine, organizuju tematsku raspravu, koja će se održati u srijedu, 5. juna 2024, sa početkom u 10.30 časova, u Maloj sali ANURS-a. Predavači su Prof. dr Dušica Pešević i Prof. dr Milica Balaban sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

27

2024

27
2024
IZLOŽBA "ALEKSA ŠANTIĆ I MOSTARSKI KNjIŽEVNI KRUG"


IZLOŽBA "ALEKSA ŠANTIĆ I MOSTARSKI KNjIŽEVNI KRUG" OTVARANjE IZLOŽBE: Ponedeljak, 27. maj 2024. godine u 20.00 časova, Galerija ANURS, bana Lazarevića 1, Banja Luka

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab