Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Vojko Đukić


Vojko Đukić

Akademik VOJKO ĐUKIĆ, profesor univerzitetâ u Banjoj Luci i Beogradu, rođen 2. januara 1955, Glamoč.

Uža naučna oblast ‒ otorinolaringologija.

Za dopisnog člana ANURS-a izvan radnog sastava izabran je 21. decembra 2012, a za redovnog člana izvan radnog sastava 21. decembra 2018.

Član je Evropske aka­­de­mije nauka u Beču.

Biografija

Bibliografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab