Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Rajko Tomaš


Rajko Tomaš

Prof. dr RAJKO TOMAŠ, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, rođen 10. avgusta 1955, Brezovljani, Srbac.

Uža naučna oblast – teorijska ekonomija.

Za dopisnog člana ANURS-a u radnom sastavu izabran je 4. decembra 2015. godine

Biografija

Bibliografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab