Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Neđo Đurić


Neđo Đurić

Akademik NEĐO ĐURIĆ, univerzitetski profesor i naučni savjetnik Tehničkog instituta u Bijeljini, rođen 1. oktobra 1955, Piperi, Lopare.

Uža naučna oblast ‒ geologija.

Za dopisnog člana ANURS-a u radnom sastavu izabran je 21. decembra 2012, a za redovnog člana 21. decembra 2018. 

Biografija

Bibliografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab