Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Vladimir Kanjuh


Vladimir Kanjuh

Akademik VLADIMIR KANjUH, profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u penziji, rođen 4. marta 1929, Ohrid.

Uža naučna oblast – patologija i kardiovaskularna patologija.

Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 1974, a za redovnog 1983. godine.

Za inostranog člana ANURS-a izabran je 5. septembra 2008. 

Biografija

Bibliografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab