Издања одјељења природно- математичких и техничких наука


 1. Геологија  и металогенија Динарида и Вардарске зоне издање  2000. год. ЗБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЈЕ  Књига  I. Одјељење природно-математичких и техничких наука  Књ. 1.
 2. Епоха Кванта издање  2001.год.  НАУЧНИ СКУПОВИ  Књига  XII. Одјељење природно-математичких и техничких наука  Књига  2.
 3. 150 година од рођења Михајла Пупина издање  2004. год.  НАУЧНИ СКУПОВИ  Књига  III. Одјељење природно-математичких наука  Књига  3.
 4. Теоријска и експериментална истраживања наноматеријала издање  2005. год.  НАУЧНИ СКУПОВИ  Књига VII. Одјељење природно-математичких и техничких наука Књига  4.
 5. Сто година теорије релативности издање  2005. год НАУЧНИ СКУПОВИ  Књига  IX. Одјељење природно-математичких и техничких наука Књига  5.
 6. Идеје Николе Тесле издање 2006. год. НАУЧНИ СКУПОВИ Књига X. Одје љење природно-математичких и техничких наука Књига  6.
 7. Ресурси Републике Српске издање 2008 год. НАУЧНИ СКУПОВИ Књига XIII. Одјељење природно-математичких и техничких наука Књига 7.
 8. Савремени материјали издање 2008. год. НАУЧНИ СКУПОВИ Књига XIV. Одјељење природно-математичких и техничких наука  Књ. 8.
 9. Технолошки процеси у машинској индустрији издање 2009.год. МОНОГРАФИЈЕ Књига  VII. Одјељење природно-математичких наука Књ. 9.
 10. Термобиметали / аутор Пантелија Дакић издање 2009.год. МОНОГРАФИЈЕ Књига VIII. Одјељење природно-математичких и техничких наука Књ. 10.
 11. Mehanizam delovanja pesticida / autor Vaskrsija Janjić izdanje 2009.MONOGRAFIJE Knjiga IX. Odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka Knjiga 11.
 12. Савремени материјали издање 2010. год. НАУЧНИ СКУПОВИ Књ. XVII.Одјељење природно-математичких и техничких наука Књига 12.
 13. Милутин Миланковић у свом и нашем времену издање 2009.год. НАУЧНИ СКУПОВИ Књ. XVIII. Одјељење природно-математичких и техничких наука Књига 13.
 14. Савремени материјали издање 2011. Год. НАУЧНИ СКУПОВИ Књ. XIX.Одјељење природно-математичких и техничких наука Књ. 14. 
 15. Споменица академика Веселина Перића издање 2011. СПОМЕНИЦЕ Књига VIII. Одјељење природно-математичких и техничких наука Књига 15. 
 16. Biofizičke osnove tehnike i medicine (autori Jovan P. Šetrajčić i Dragoljub LJ. Mirjanić) izdanje 2012. MONOGRAFIJE Knjiga XVI. Odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka Knjiga 15. 
 17. Савремени материјали, издање 2012. год. НАУЧНИ СКУПОВИ Књига XX. Одјељење природно-математичких и техничких наука Књига 17. 
 18. Обновљиви извори енергије (аутори: Томислав М. Павловић, Драгана Д. Милосављевић, Драгољуб Љ. Мирјанић), izdanje 2013. МОНОГРАФИЈЕ, књига XVII, Одјељење природно-математичких и техничких наука, књига 18.
 19. Савремени материјали, izdanje 2013. НАУЧНИ СКУПОВИ, књига XXV, Одјељење природно-математичких и техничких наука, књига 19.
 20. Образовање, наука и производња хране (аутор Васкрсија Јањић), izdanje 2013. МОНОГРАФИЈЕ, књига XVIII, Одјељење природно-математичких и техничких наука, књига 20
 21. Biodizel – uticaj na mazivo i pogonske karakteristike motora / autor Snežana Petković MONOGRAFIJA XXIII . Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka Knj. 21.
 22. Савремени материјали издање АНУРС 2014. год.  НАУЧНИ СКУПОВИ XXVIII. Одјељење природно-математичких наука Књ. 22.
 23. Савремена архитектура посматрана кроз призму рециклираних грађевинских производа / Дарко Христић издање 2014. МОНОГРАФИЈЕ XXV. Одјељење природно-математичких наука Књ. 23.
 24. Савремени материјали издање АНУРС 2015. год.  НАУЧНИ СКУПОВИ XXXI. Одјељење природно-математичких наука Књ. 24.
 25. Просторно планирање и животна средина Републике Српске издање 2015. НАУЧНИ СКУПОВИ XXXII. Одјељење природно-математичких наука Књ. 25.
 26. Генетски модификовани организми (ГМО) – научни и етички аспекти, произдоња и коришћење издање 2015. НАУЧНИ СКУПОВИ XXXII. Одјељење природно-математичких наука Књ. 26.
 27. Амброзија – опасна инвазиона и алергена биљна врста издање 2015. НАУЧНИ СКУПОВИ XXXV. Одјељење природно-математичких наука Књ. 27.
 28. Solar energy in Serbia, Greece and the Republic of Srpska издање 2015. МОНОГРАФИЈЕ XXXVI. Одјељење природно-математичких наука Књ. 26.
 29. Клизишта у Републици Српској као посљедица вишедневних падавина у мају 2014. године. НАУЧНИ СКУПОВИ XXXVII. Одјељење природно-математичких наука Књ. 28.
 30. Савремени материјали издање 2016 године. НАУЧНИ СКУПОВИ XXXVIII. Одјељење природно-математичких наука Књ. 29.
 31. Отровне биљке издање 2016. МОНОГРАФИЈЕ XVIII. Одјељење природно-математичких наука Књ. 30.
 32. Принос стрних жита издање 2016. МОНОГРАФИЈЕ XXIX. Одјељење природно-математичких наука Књ. 31.
 33. Савремени материјали издање 2017 године. НАУЧНИ СКУПОВИ XXXIX. Одјељење природно-математичких наука Књ. 33.
 34. Биљке порузроковачи дерматоза код људи (фитодерматозе) издање 2018 године. МОНОГРАФИЈЕ XXXII. Одјељење природно-математичких наука Књ. 34.
 35. Савремени материјали издање 2018 године. НАУЧНИ СКУПОВИ XLII. Одјељење природно-математичких наука Књ. 35.
 36. Електроенергетика у Србији и Републици Српској издање 2018. МОНОГРАФИЈЕ XXXIV. Одјељење природно-математичких наука Књ. 36.
 37. Rezistentnost korovskih biljaka na herbicide издање 2018. МОНОГРАФИЈЕ XXXIII. . Одјељење природно-математичких наука Књ. 35.
 38. Геологија Козаре и Просаре издање 2018. МОНОГРАФИЈЕ XXXVI. Одјељење природно-математичких наука Књ. 37.

Часописи: 

 1. Contemporary Materials I-1, I-2 (2010)
 2. Contemporary Materials II-1, II-2 (2011)
 3. Contemporary Materials III-1, III-2 (2012)
 4. Contemporary Materials IV1, IV2 (2013)
 5. Contemporary Materials V1, V2 (2014)
 6. Contemporary Materials VI1, VI2 (2015)
 7. Contemporary Materials VII1, VII2 (2016)
 8. Contemporary Materials VIII1, VIII2 (2017)
 9. Contemporary Materials IX1 (2018)

 Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб