Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Drago Branković


Drago Branković

Akademik DRAGO BRANKOVIĆ, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, u penziji, rođen 6. maja 1945, Jošavka, Čelinac.

Uža naučna oblast – savremeni tokovi u pedagogiji, dometi didaktičkih teorija.

Za dopisnog člana ANURS-a u radnom sastavu izabran je 5. septembra 2008, a za redovnog člana 21. decembra 2012.

Generalni sekretar ANURS-a od 22. septembra 2021.

Biografija

Bibliografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab