Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Milan Nedeljković


Milan Nedeljković

Akademik MILAN NEDELjKOVIĆ , redovni profesor Univerziteta u Beogradu, rođen je 15. septembra 1957, Beograd.

Uža naučna oblast – interna medicina – kardiologija.

Za inostranog člana ANURS izabran je 22. decembra 2021. godine.

Biografija

Bibliografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab