Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Mirko Šošić


Mirko Šošić

Akademik MIRKO ŠOŠIĆ, profesor univerzitetâ u Sarajevu i Istočnom Sarajevu, u penziji, rođen 9. juna 1935, Sarajevo.

Uža naučna oblast – torakalna hirurgija.

Za dopisnog člana ANURS-a izabran je 27. juna 1997, a za redovnog 21. juna 2004.

Biografija

Bibliografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab