Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Mirko Šošić


Mirko Šošić

Dr MIRKO ŠOŠIĆ, profesor Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Istočnom Sarajevu, rođen 9. juna 1935, Sarajevo.  Za dopisnog člana izabran je 27. juna 1997, a za redovnog člana 21. juna 2004. godine, Biografija i bibliografija, Ljetopis I-VIII (1996-2004).

Biografija i bibliografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab