Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Gordana Stevanović


Gordana Stevanović

Prof. dr GORDANA STEVANOVIĆ, profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Univerziteta Kalifornija, šef Dermatopatološke službe u Medicinskom centru Kedars–Sinaj, Los Anđeles, u penziji, rođena 16. septembra 1947, Banja Luka.

Uža naučna oblast – patološka anatomija.

Za člana ANURS-a izvan radnog sastava izabrana je 5. septembra 2008.

Biografija

Bibliografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab