Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Ranko Škrbić


Ranko Škrbić

Prof. dr RANKO ŠKRBIĆ, redovni profesor Univerziteta u Banjoj Luci, rođen je 10. aprila 1961. u Banjoj Luci.

Uža naučna oblast – farmakologija i toksikologija.

Za dopisnog člana ANURS u radnom sastavu izabran je 22. decembra 2021. godine.

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab