Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Mirko Vasiljević


Mirko Vasiljević

Akademik MIRKO VASILjEVIĆ, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u penziji, rođen 11. oktobra 1949, Pravoševo, Prijepolje.

Uža naučna oblast – kompanijsko, trgovinsko, stečajno i korporativno pravo.

Za inostranog člana ANURS-a izabran je 5. septembra 2008. 

Biografija

Izvod iz bibliografije

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab