Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Stane Pejovnik


Stane Pejovnik

Akademik STANE PEJOVNIK, profesor Fakulteta za hemiju i hemijsku tehnologiju Univerziteta u Ljubljani, u penziji, rođen 4. maja 1946, Cerknica, Slovenija.

Uža naučna oblast – nauka o materijalima.

Za inostranog člana ANURS-a izabran je 17. marta 2011. 

Biografija

Bibliografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab