Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Veljko Marić


Veljko Marić

Prof. dr VELjKO MARIĆ, profesor Medicinskog fakulteta u Foči Univerziteta u Istočnom Sarajevu, rođen 25. januara 1953, Foča.

Uža naučna oblast – hirurgija.

Za dopisnog člana ANURS-a u radnom sastavu izabran je 21. decembra 2018. godine.

Biografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab