Утемељење, оснивање и статус Академије


Академија наука и умјетности Републике Српске као највиша научна и умјетничка установа нормативно је утемељена Законом о академији наука и умјетности Републике Српске који је донијела Народна скупштина Републике Српске 1993. године и који је објављен у “Службеном гласнику Републике Српске” број 26/93. Тиме је створен правни основ за конституисање Академије. Међутим, због трагичног грађанског рата Академија није конституисана све до 1996. године.

Тек након доношења Дејтонског мировног споразума и Устава Босне и Херцеговине (Анекс IV Споразума) према коме је Република Српска међународно призната као ентитет у саставу Босне и Херцеговине са пуним научним, културним и образовним суверенитетом, пришло се оснивању Академије наука и умјетности Републике Српске. Комисија матичара за оснивање Академије, састављена од девет угледних академика из Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине, сазвала је Оснивачку скупштину за 11. октобар 1996. године. Скупштина је одржана тога дана на Јахорини у Хотелу “Бистрица”.

Оснивачкој скупштини присуствовало је 65 угледних научних радника - академика, професора, књижевника и умјетника.

Међу присутнима били су представници:

 • Српске академије наука и уметности,
  • академик Александар Деспић, предсједник САНУ,
  • академик Мирослав Пантић, генерални секретар САНУ и
  • Владимир Давидовић, секретар САНУ;
 • Црногорске академије наука и умјетности:
  • академик Драгутин Вукотић, предсједник ЦАНУ,
  • академик Милорад Мијушковић, потпредсједник ЦАНУ и
  • академик Милинко Шарановић, генерални секретар ЦАНУ,
 • Огранка САНУ из Новог Сада,
  • академик Чедомир Попов, предсједник Огранка,
  • академик Војислав Марић, генерални секретар Огранка и
  • Вера Латов, секретар Огранка САНУ у Новом Саду.

Скупштина је изабрала руководство Академије:

 • за предсједника Академије изабран је академик Петар Мандић,
 • за потпредсједника Академије академик Славко Леовац,
 • за генералног секретара академик Војин Комадина.

У Предсједништво Академије изабрани су:

 • академик Петар Мандић,
 • академик Милорад Екмечић,
 • академик Десанка Ковачевић-Којић,
 • академик Манојло Маравић,
 • академик Славко Леовац,
 • академик Војин Комадина,
 • академик Веселин Перић,
 • академик Милан Васић и
 • академик Радован Вучковић.

Академија је имала сједиште у Палама до 1999. године, а од тада има сједиште у Бањој Луци.

Статус Академије одређен је Законом, врстом и карактером дјелатности. Академија је самостална установа која врши јавну службу од интереса за Републику Српску.Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб