Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Slavenko Terzić


Slavenko Terzić

Dr SLAVENKO TERZIĆ, istoričar, ambasador Srbije u Moskvi, rođen 14. marta 1949, Pandurica, Pljevlja.

Uža naučna oblast – istorija srpskog naroda u XIX vijeku i istorija Balkana.

Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je novembra 2015.

Za inostranog člana ANURS-a izabran je 4. decembra 2015. godine. 

Biografija

Bibliografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab