Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Dragoljub Mirjanić


Dragoljub Mirjanić

Akademik DRAGOLjUB MIRJANIĆ, profesor Univerziteta u Banjoj Luci, rođen 2. novembra 1954, Romanovci, Bosanska Gradiška.

Uža naučna oblast – fizika čvrstog stanja i nanomaterijali.

Za dopisnog člana ANURS-a izabran je 27. juna 1997, a za redovnog 21. juna 2004.

Potpredsjednik ANURS-a od 22. septembra 2021.

Član je Mreže akademija centralne i istočne Evrope od 1997, Balkanske akademije nauka i kulture od 2001, Rumunske akademije „Ecologica” od 2002, Ukrajinske akademije za visoko obrazovanje od 2012., Evropske akademije nauka i umjetnosti od 2014., član Balkanskog naučnog centra Ruske akademije prirodnih nauka od 2018. i član Srpske akademije nelinearnih nauka od 2023. godine. 

Biografija i bibliografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab