Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Dragan Škorić


Dragan Škorić

Akademik DRAGAN ŠKORIĆ, profe­sor emeritus, u penziji, rođen je 1937. u Vedašiću, Korenica (Hrvatska). Uža naučna oblast – genetika i oplemenjivanje poljoprivrednih biljaka.

Biran je za dopisnog člana Srpske aka­de­mije nauka i umetnosti 30. janu­a­ra 2003, a za redovnog člana 5. novembra 2009. godine. Redovni je član Aka­de­mije inženjerskih nauka Srbije (od 2000). 

Za inostranog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske iza­bran je 4. decembra 2015. godine.

BIOGRAFIJA

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab