Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Dragan Škorić


Dragan Škorić

Akademik DRAGAN ŠKORIĆ, profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, u penziji, rođen 16. septembra 1937, Vedašić, Korenica.

Uža naučna oblast – genetika i oplemenjivanje poljoprivrednih biljaka.

Dopisni je član Srpske akademije nauka i umetnosti od 2003, a redovni od 2009. godine.Redovni je član Aka­de­mije inženjerskih nauka Srbije (od 2000). 

Za inostranog člana ANURS-a izabran je 4. decembra 2015. 

Biografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab