Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Nebojša Lalić


Nebojša Lalić

Akademik NEBOJŠA LALIĆ, profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen 14. januara 1958, Beograd.

Uže naučne oblasti – endokrinologija i dijabetologija.

Dopisni je član Srpske akademije nauka i umetnosti od 2006, a redovni od 2012. godine.

Za inostranog člana ANURS-a izabran je 21. decembra 2018. godine.

 

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab