Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Zoran Govedar


Zoran Govedar

Prof. dr ZORAN GOVEDAR, redovni profesor Univerziteta u Banjoj Luci rođen je 1. januara 1967, Kljevci, Sanski Most.

Uža naučna oblast – gajenje šuma.

Za dopisnog člana ANURS u radnom sastavu izabran je 22. decembra 2021. godine.

Biografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab