Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Miodrag Ostojić


Miodrag Ostojić

Akademik MIODRAG OSTOJIĆ, profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u penziji, rođen 7. jula 1946, Beograd.

Uža naučna oblast – kardiologija.

Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 1994, a za redovnog 2003. godine.

Za inostranog člana ANURS-a izabran je 5. septembra 2008. 

Biografija

Bibliografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab