Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Vitomir Popović


Vitomir Popović

Akademik VITOMIR POPOVIĆ, rođen je 20. juna 1956. godine u Bistrici kod Banje Luke.

Redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banja Luci.

Dopisni član u radnom sastavu od 21. decembra 2012. godine (uža naučna oblast – međunarodno trgovinsko pravo).

Za redovnog člana u radnom sastavu izabran 21. decembra 2018. godine

Biografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab