Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Aleksa Buha


Aleksa Buha

Akademik ALEKSA BUHA, profesor Univerziteta u Banjoj Luci, u penziji, rođen 21. novembra 1939, Ribari, Gacko, Srez Nevesinje.

Uža naučna oblast – njemačka klasična i novija filozofija.

Za dopisnog člana ANURS-a izabran je 21. juna 2004, a za redovnog 5. septembra 2008. 

Biografija

Bibliografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab