Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Gilbert Fajl


Gilbert Fajl

Akademik GILBERT FAJL (GILBERT FAYL), doktor filozofije u fizičkim naukama, rođen 18. marta 1937. u Budimpešti.

Uža naučna oblast – filozofija nauke.

Redovni je član Evropske akademije nauka i umjetnosti, te jedan od osni­vača i predsjednik Globalnog okruglog stola (The Global Round Table).

Za inostranog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske iza­bran je 4. decembra 2015. godine.

Biografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab