Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Jelena Guskova


Jelena Guskova

Akademik JELENA GUSKOVA, rukovodilac Centra za izučavanje savremene balkanske krize pri Institutu za slavistiku Ruske akademije nauka, rođena 23. septembra 1949, Moskva.

Uža naučna oblast – balkanska i skandinavska istorija XIX i XX vijeka.

Inostrani je član Srpske akademije nauka i umetnosti od 2. novembra 2006.

Za inostranog člana ANURS-a izabrana je 4. decembra 2015. 

Biografija

Bibliografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab