Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Predrag Puzović


Predrag Puzović

Prof. dr PREDRAG PUZOVIĆ, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen 6. maja 1950, Prijepolje.

Uža naučna oblast – istorija Srpske pravoslavne crkve.

Za inostranog člana ANURS-a izabran je 4. decembra 2015. 

Biografija

Bibliografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab