Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Predrag Puzović


Predrag Puzović

Prof. dr PREDRAG PUZOVIĆ, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, rođen je u Prije¬polju, 6. maja 1950. godine. Uža naučna oblast – istorija Srpske pravoslavne crkve. Za inostranog člana ANURS-a izabran je 4. decembra 2015. godine.

Biografija

Bibliografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab