Издања одјељења друштвених наука


 1. Споменица – Оснивачка Скупштина Академије наука и умјетности Републике Српске.- Јахорина 11. 10. 1966. године. Без серијског броја.
 2. Српски духовни простор  издање  1999. год.  НАУЧНИ СКУПОВИ  Књ.I. Одјељење друштвених наука  Књ. 1.
 3. Подјела надлежности између институција  БиХ и ентитета  издање  2000. год.  НАУЧНИ СКУПОВИ  Књ. III.  Одјељење друштвених наука  Књ. 2.         
 4. Душанов Законик  издање  2000. год.  НАУЧНИ СКУПОВИ  Књ. IV   Одјељење друштвених наука Књ. 3.
 5. Калајев режим  издање 2001. год.  МОНОГРАФИЈЕ  Књ. I. Одјељење друштвених наука Књ. 4.
 6. Просвјета  издање  2001. год.   МОНОГРАФИЈЕ  Књ. II. Одјељење друштвеи наука  Књ.  5.
 7. Документа о геноциду  издање  2001. год.  ДОКУМЕНТА Књ. I. Одjељење друштвених наукa   Књ.  6.
 8. Земља Павловића  издање  2003. год.    НАУЧНИ СКУПОВИ Књ.  V. Одjељење друштвених наука  Књ.  7.
 9. Српска револуција 1804-1815  издање  2004. год. НАУЧНИ СКУПОВИ  Књ. VI.    Одjељење друштвених нака Књ.  8.
 10. Методологија  научног рада   издање  2004. год.  МОНОГРАФИЈЕ Књ III.  Одjељење друштвених наука  Књ. 9.
 11. Исламизација на Балканском полуострву / аутор Милан Васић  издање 2005. год.  РАДОВИ  Књига  I. Одjељење друштвених наука Књига  10.
 12. Мартолоси у југословенским земљама под турском влашћу / аутор Милан Васић  издање  2000. год.  МОНОГРАФИЈЕ Књига   IV  Одjељење друштвених наука Књига  11.
 13. Насеља на балканском полуострву од XVI-XVIII вијека / аутор Милан Васић  издање 2005. год.  РАДОВИ  Књига  II. Одјељење друштвених наука  Књига   12.
 14. Југословенске земље под турском влашћу(до краја XVIII    вијека) / аутори Бранислав Ђурђев ; Милан Васић  издање  2005. год. МОНОГРАФИЈЕ Књига   V. Одјељење друштвених наука Књига  13.
 15. Споменица Милана Васића  издање   2005. год. СПОМЕНИЦА Књига II. Одјељење друштвених наука Књига  14.
 16. Република Српска – десет година  Дејтонског мировног  споразума   издање   2005. год.  НАУЧНИ СКУПОВИ  Књига VIII. Одјељење друштвених наука Књига  15.
 17. The Republic of Srpska-tenth years of the Dayton peace agreement   издање 2005. год. НАУЧНИ СКУПОВИ Књига VIII. Одјељење друштвених наука Књига 15.
 18. Академија наука и умјетности Републике Српске = Academy of sciences and arts of the Republic of Srpska. 
 19. Споменица Петра Мандића   издање 2006. год. СПОМЕНИЦА Књига III Одјељење друштвених наука Књига 16.
 20. Споменица академика Рајка Кузмановића издање 2006. год. СПОМЕНИЦА Књига V.Одељење друштвених наука Књига 17.
 21. Република Српска – 15 година постојања и развоја издање 2007. год НАУЧНИ СКУПОВИ  Књига XII. Одјељење друштвених наука Књига  18. 
 22. Савез земљорадника (Земљорадничка странка 1919-1941)  издање 2008 год. МОНОГРАФИЈЕ Књига VI.Одјељење друштвених наука Књига 19.
 23. Дневник 1971-1972 / Родољуб Чолаковић издање 2008.год ДНEВНИЦИ Књига I. Одјељење друштвених наука Књига 20.
 24. Анексија Босне и Херцеговине поводом стоте годишњице издање 2008. год. НАУЧНИ СКУПОВИ  Књига XVI.Одјељење друштвених наука Књига 21.
 25. Нови есеји о уставности и државности / аутор Рајко Кузмановић издање 2009. год. МОНОГРАФИЈЕ Књига X. Одјељење друштвених наука Књига 22.
 26. New essays an constitutionality and statehood  / Rajko Kuymanović издање 2011.год. MONOGRAPHS Књига X. Одјељење друштвених наука Књига 22.
 27. Пресуда европског суда за људска права у предмету Сејдић-Финци издање 2010. год. МОНОГРАФИЈЕ Књига XII. Одељење друштвених наука Књига 23.
 28. Споменица академику Гаши Мијановићу  издање 2011. год. СПОМЕНИЦА Књига IX. Одјељење друштвених наука Књ. 24
 29. Године успјешног рада и стварања издање 2011. год.  МОНОГРАФИЈА Књ. XV.Одељење друштвених наука Књ. 25.
 30.  Споменица академика Здравка Антонића , издање 2012. год. СПОМЕНИЦА Књ. X.Одјељење друштвених наука Књ. 26.
 31.  Двадесет година Републике Српске, издање 2012. год НАУЧНИ СКУПОВИ Књ. XXIII. Одјељење друштвених наука Књ. 27.
 32.  АКАДЕМИЈА наука и умјетности Републике Српске = Academy of Sciences and Arts of Republic of Srpska / главни уредник Рајко Кузмановић, издање 2011.
 33.  АКАДЕМИЈА наука и умјетности Републике Српске = Academy od Sciences and Arts of the Republic of Srpska / главни уредник Рајко Кузмановић, издање 2013.
 34.  Дејтонски мировни споразум као правни и политички основ развоја Републике Српске издање 2012. НАУЧНИ СКУПОВИ Књ. XXVI. Одјељење друштвених наука  Књ. 28.
 35.  Претпоставке и могућности унапређења конкурентности привреде Републике Српске издање 2013. НАУЧНИ СКУПОВИ Књ. XXVII. Одјељење друштвених наука Књ. 29.
 36.  Пјесмо моја родитеља мога / аутор Милорад Кењаловић, издање 2014. МОНОГРАФИЈЕ Књ. XXII. Одјељење друштвених наука Књ. 30.
 37.  Уставноправне теме / аутор Рајко Кузмановић, издање 2014. МОНОГРАФИЈЕ Књ. XXIV. Одјељење друштвених наука Књ. 31.
 38.  Први свјетски рат – узроци и посљедице издање 2014. НАУЧНИ СКУПОВИ Књ. XXIX. Одјељење друштвених наука Књ. 32. 
 39.  Културно-историјски комплекс Детлак издање 2014. НАУЧНИ СКУПОВИ Књ. XXX. Одјељење друштвених наука Књ. 33.
 40.  Зборник радова у част академику Десанки Ковачевић Којић издање 2015. ЗБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЈЕ Књ. X. Одјељење друштвених наука Књ. 34.
 41. Дејтонски мировни споразум – Двадесет година послије издање 2016. ЗБОРНИК РАДОВА Књ. XI. Одјељење друштвених наука Књ. 35.
 42. Бесједе – Прилог афирмацији науке и умјетности издање 2016. МОНОГРАФИЈЕ Књ. XXX. Одјељење друштвених наука Књ. 36.
 43. Двадесетпет година народне скупштине Републике Српске издање 2017. НАУЧНИ СКУПОВИ Књ. XLI. Одјељење друштвених наука Књ. 37.
 44. Arbitraža za oblast Brčko – Spor ili farsa stoljeća издање 2018. МОНОГРАФИЈЕ XXXVII. Одјељење друштвених наука Књ. 38.
 45. Двадесет пет година Републике Српске – Специјалне паралелне везе издање 2018. НАУЧНИ СКУПОВИ XLIII. Одјељење друштвених наука Књ. 39.
 46. Српска филозофија или филозофија код Срба издање 2018. НАУЧНИ СКУПОВИ XLIV. Одјељење друштвених наука Књ. 40.
 47. Високо образовање – Путеви и странпутице издање 2018. НАУЧНИ СКУПОВИ XLV. Одјељење друштвених наука Књ. 41.
 48. Развој малих земаља у условима глобализације, издање 2019 НАУЧНИ СКУПОВИ XLVII. Одјељење друштвених наука Књ. 42
 49. Краћи филозофски и политички списи, издање 2019 МОНОГРАФИЈЕ XXXVIII, Одјељење друштвених наука Књ. 43
 50. Настава историје у Републици Српској - Стање и перспективе, издање 2019, НАУЧНИ СКУПОВИ XLIX, Одјељење друштвених наука Књ. 44
 51. Хуманистичко васпитање и информационе технологије, издање 2019, НАУЧНИ СКУПОВИ L, Одјељење друштвених наука Књ. 45
 52. Крај Првог свјетског рата и настанак југословенске државе, издање2020, НАУЧНИ СКУПОВИ LI, Одјељење друштвених наука Књ. 46
 53. Дејтонски мировни споразум 25 година касније, издање 2020, НАУЧНИ СКУПОВИ LV, Одјељење друштвених наука Књ. 47
 54. Споменица академику Ђури Тошићу, издање 2021, СПОМЕНИЦА XV, Одјељење друштвених наука Књ. 48
 55. Етичка мисао њемачке класичне филозофије / аутор Алекса Буха, издање 2021, МОНОГРАФИЈЕ  XLV, Одјељење друштвених наука Књ. 49
 56. Dayton peace agreement Twenty-five years later, издање 2022, НАУЧНИ СКУПОВИ LVI, Одјељење друштвених наука Књ. 50
 57. Бивлиографија Рајка Кузмановића, издање 2022, БИБЛИОГРАФИЈЕ II, Одјељење друштвених наука Књ. 51
 58. Арбитража за област брчко – Спор или фарса стољећа – Друго измјењено и допуњено издање, издање 2023, МОНОГРАФИЈЕ L, Одјељење друштвених наука Књ. 52Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб