Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Dragan Micić


Dragan Micić

Akademik DRAGAN MICIĆ, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu. Rođen je 13. januara 1950. godine u Beogradu.

Redovni član SANU je od 2009. godine. Član je Medicinske akademije Srpskog lekarskog društva i Njujorške akademije nauka.

Za inostranog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske izabran je 23. maja 2013. godine. (uža naučna oblast endokrinologija).

BIOGRAFIJA

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab