Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Dragan Micić


Dragan Micić

Akademik DRAGAN MICIĆ, profesor Univerziteta u Beogradu, rođen 13. januara 1950, Beograd.

Uža naučna oblast – endokrinologija.

Dopisni je član Srpske akademije nauka i umetnosti od 2003, a redovni od 2009. godine. Član je Medicinske akademije Srpskog lekarskog društva i Njujorške akademije nauka.

Za inostranog člana ANURS-a izabran je 23. maja 2013. 

Biografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab