Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Tomislav Pavlović


Tomislav Pavlović

Akademik TOMISLAV PAVLOVIĆ, profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu, rođen 14. septembra 1949, Niš.

Uža naučna oblast ‒ fizika.

Za inostranog člana ANURS-a izabran je 21. decembra 2012.

Biografija

Bibliografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab