Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Esad Jakupović


Esad Jakupović

Prof. dr ESAD JAKUPOVIĆ, redovni profesor Panevropskog univerziteta „Apeiron“ rođen je 21 septembra 1950. godine u Ćeli, opština Prijedor. Uža naučna oblast – materijali i energetika. Za dopisnog člana u radnom sastavu ANURS-a izabran je 4. decembra 2015.

BIOGRAFIJA

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab