Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Esad Jakupović


Esad Jakupović

Prof. dr ESAD JAKUPOVIĆ, profesor Panevropskog univerziteta „Apeiron”, Banja Luka, rođen 21. septembra 1950, Ćela, Prijedor.

Uža naučna oblast – materijali i energetika.

Za dopisnog člana ANURS-a u radnom sastavu izabran je 4. decembra 2015. 

Biografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab