Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Branko Škundrić


Branko Škundrić

Akademik BRANKO ŠKUNDRIĆ, profesor univerzitetâ u Sarajevu i Banjoj Luci, u penziji, rođen 10. februara 1934, Sarajevo.

Uža naučna oblast – fizička hemija, kinetika i kataliza.

Za dopisnog člana ANURS-a izabran je 27. juna 1997, a za redovnog 21. juna 2004. 

Biografija

Bibliografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab