Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Dragan Simeunović


Dragan Simeunović

Akademik DRAGAN SIMEUNOVIĆ, profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, rođen 22. juna 1953.

Uže naučne oblasti – istorija srpske političke misli, fenomenologija političkog nasilja i terorizma.

Za inostranog člana ANURS-a izabran je 12. decembra 2018. godine.

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab