Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

osnovana je 1996. godine kao najviša naučna, umjetnička, radna i reprezentativna ustanova u Republici sa zadatkom da razvija i podstiče nauku i umjetničku djelatnost. Te zadatke i ciljeve ostvaruju njeni članovi (redovni, dopisni i inostrani).

Pročitaj opširnije

Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

osnovana je 1996. godine kao najviša naučna, umjetnička, radna i reprezentativna ustanova u Republici sa zadatkom da razvija i podstiče nauku i umjetničku djelatnost. Te zadatke i ciljeve ostvaruju njeni članovi (redovni, dopisni i inostrani).

Pročitaj opširnije


24

2024

24
2024
SIMPOZIJUM "NOVINE U DIJAGNOSTICI I LIJEČENjU BOLESTI DOJKE"


Odbor za hronične nezarazne bolesti Odjeljenja medicinskih nauka ANURS-a, prepoznajući značaj ranog dijagnostikovanja i liječenja malignih oboljenja, posebno karcinoma dojke – najčešće zloćudne bolesti žena, organizuje simpozijum na temu Novine u dijagnostici i liječenju bolesti dojke. Simpozijum se organizuje u saradnji sa Univerzitetom u Banjoj Luci, Medicinskim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci i Udruženjem onkologa Republike Srpske. Simpozijum će biti održan 24. maja 2024. godine u Velikoj sali ANURS-a, sa početkom u 10.30 časova.

23

2024

23
2024
SJEĆANjE NA AKADEMIKA VASKRSIJU JANjIĆA


Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske organizuje manifestaciju koja je posvećena sjećanju na akademika Vaskrsiju Janjića - čovjeka, naučnika i profesora, 23. aprila 2024. godine. Manifestacija počinje u 10.00 časova u prostorijama Akademije, predstavljanjem spomenice objavljene u čast akademiku Vaskrsiji Janjiću, a o njemu će govoriti akademik Rajko Kuzmanović, predsjednik ANURS-a, akademik Dragoljub Mirjanić, potpredsjednik ANURS-a i akademik Milena Simić, potpredsjednik Akademije inženjerskih nauka Srbije. O spomenici će govoriti akademik Novo Pržulj.

18

2024

18
2024
IZLOŽBA CRTEŽA AUTORKE BILjANE GAVRANOVIĆ U GALERIJI ANURS-a


Izložba crteža autorke Biljane Gavranović biće svečano otvorena u Galeriji ANURS-a 18. aprila 2024. godine u 19.30 časova.

Kalendar događaja


24

2024

24
2024
SIMPOZIJUM "NOVINE U DIJAGNOSTICI I LIJEČENjU BOLESTI DOJKE"


Odbor za hronične nezarazne bolesti Odjeljenja medicinskih nauka ANURS-a, prepoznajući značaj ranog dijagnostikovanja i liječenja malignih oboljenja, posebno karcinoma dojke – najčešće zloćudne bolesti žena, organizuje simpozijum na temu Novine u dijagnostici i liječenju bolesti dojke. Simpozijum se organizuje u saradnji sa Univerzitetom u Banjoj Luci, Medicinskim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci i Udruženjem onkologa Republike Srpske. Simpozijum će biti održan 24. maja 2024. godine u Velikoj sali ANURS-a, sa početkom u 10.30 časova.

23

2024

23
2024
SJEĆANjE NA AKADEMIKA VASKRSIJU JANjIĆA


Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske organizuje manifestaciju koja je posvećena sjećanju na akademika Vaskrsiju Janjića - čovjeka, naučnika i profesora, 23. aprila 2024. godine. Manifestacija počinje u 10.00 časova u prostorijama Akademije, predstavljanjem spomenice objavljene u čast akademiku Vaskrsiji Janjiću, a o njemu će govoriti akademik Rajko Kuzmanović, predsjednik ANURS-a, akademik Dragoljub Mirjanić, potpredsjednik ANURS-a i akademik Milena Simić, potpredsjednik Akademije inženjerskih nauka Srbije. O spomenici će govoriti akademik Novo Pržulj.

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab