Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

osnovana je 1996. godine kao najviša naučna, umjetnička, radna i reprezentativna ustanova u Republici sa zadatkom da razvija i podstiče nauku i umjetničku djelatnost. Te zadatke i ciljeve ostvaruju njeni članovi (redovni, dopisni i inostrani).

Pročitaj opširnije

Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

osnovana je 1996. godine kao najviša naučna, umjetnička, radna i reprezentativna ustanova u Republici sa zadatkom da razvija i podstiče nauku i umjetničku djelatnost. Te zadatke i ciljeve ostvaruju njeni članovi (redovni, dopisni i inostrani).

Pročitaj opširnije


21

2023

21
2023
PROMOCIJA MONOGRAFIJÂ „ODRŽIVI RAZVOJ I UPRAVLjANjE ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA“ I „BIOMASA U ODRŽIVOM KORIŠĆENjU OBRADIVOG ZEMLjIŠTA“


Povodom Svjetskog dana šuma 2023. godine – Šume i zdravlje, Odbor za biotehničke nauke Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske organizuje promociju dviju monografija. O monografiji „Održivi razvoj i upravljanje šumskim ekosistemima“ govoriće: prof. dr Milan Medarević, prof. dr Zoran Govedar, dopisni član ANURS-a, i prof. dr Milan Mataruga. Monografiju „Biomasa u održivom korišćenju obradivog zemljišta“ predstaviće akademik Novo Pržulj, koji će ujedno biti i voditelj promocije. Promocija monografija biće održana 21. marta 2023. godine, u Velikoj sali ANURS-a, sa početkom u 19.00 časova.

27

2023

27
2023
PRIJEM DELEGACIJE DRŽAVNOG TEHNIČKOG UNIVERZITETA TAMBOV


Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske akademik Rajko Kuzmanović primiće delegaciju Državnog tehničkog univerziteta Tambov iz Rusije u sastavu rektor Univerziteta i član Ruske akademije prirodnih nauka prof. dr Mihail N. Krasnianski i prorektor za međunarodnu saradnju Elena S. Miščenko, doktor ekonomskih nauka. Sastanak će se održati u prostorijama Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske 3. marta 2023. godine sa početkom u 13.00 časova.

21

2023

21
2023
AKADEMIK VLADIMIR KANjUH, INOSTRANI ČLAN ANURS-a ODLIKOVAN POVODOM SRETENjA


Akademik Vladimir Kanjuh, inostrani član ANURS-a i i redovni član SANU, odlikovan je najvišim državnim odlikovanjem Republike Srbije, Sretenjskim ordenom I stepena, povodom Dana državnosti Srbije za naročite zasluge za Republiku Srbiju i njene građane u oblasti medicinskih nauka. Akademik Kanjuh je inostrani član ANURS-a od 2008. godine.

Kalendar događaja


21

2023

21
2023
PROMOCIJA MONOGRAFIJÂ „ODRŽIVI RAZVOJ I UPRAVLjANjE ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA“ I „BIOMASA U ODRŽIVOM KORIŠĆENjU OBRADIVOG ZEMLjIŠTA“


Povodom Svjetskog dana šuma 2023. godine – Šume i zdravlje, Odbor za biotehničke nauke Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske organizuje promociju dviju monografija. O monografiji „Održivi razvoj i upravljanje šumskim ekosistemima“ govoriće: prof. dr Milan Medarević, prof. dr Zoran Govedar, dopisni član ANURS-a, i prof. dr Milan Mataruga. Monografiju „Biomasa u održivom korišćenju obradivog zemljišta“ predstaviće akademik Novo Pržulj, koji će ujedno biti i voditelj promocije. Promocija monografija biće održana 21. marta 2023. godine, u Velikoj sali ANURS-a, sa početkom u 19.00 časova.

01

2023

01
2023
PROMOCIJA TREĆEG I ČETVRTOG TOMA ENCIKLOPEDIJE REPUBLIKE SRPSKE U SANU


Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, u saradnji sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti, organizuje promociju trećeg i četvrtog toma Enciklopedije Republike Srpske 1. marta 2023. godine u Beogradu.

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab