Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Zoran Arsović


Zoran Arsović

Prof. dr ZORAN ARSOVIĆ, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.Rođen je je 1967. godine u Jajcu.
 
Uža naučna oblast – istorija filozofije i ontologija.
 
Za dopisnog člana ANURS-a u radnom sastavu izabran je 22. decembra 2021. godine. 

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab