Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Zoran Mitrović


Zoran Mitrović

Prof. dr ZORAN MITROVIĆ, profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, rođen 14. januara 1969, Doboj.

Uža naučna oblast – matematička analiza i primjene.

Za dopisnog člana ANURS-a u radnom sastavu izabran je 4. decembra 2015.

Biografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab