Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Zoran Mitrović


Zoran Mitrović

Akademik ZORAN MITROVIĆ, redovni profesor Univerziteta u Banjoj Luci, rođen je 14. januara 1969. u Doboju.

Uža naučna oblast – matematička analiza i primjene.

Za dopisnog člana ANURS u radnom sastavu izabran je 4. decembra 2015, a za redovnog člana 22. decembra 2021. godine.

Biografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab