Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Osnovni i trajni zadaci Akademije


Akademija kao najviša samostalna naučna i umjetnička institucija od posebnog interesa za Republiku ima svoje osnovne i trajne zadatke.

Ti zadaci su:

 • Razvija naučnu misao, njeguje umjetnost i podstiče kulturni razvoj.
 • Podstiče proučavanje značajnih problema u oblasti nauke i umjetnosti.
 • Brine se da se naučne informacije tretiraju kao značajan strateški resurs.
 • Organizuje i koordinira istraživanja u svim oblastima nauke, podstiče slobodu stvaralaštva u oblasti nauke i umjetnosti.
 • Doprinosi kreiranju i ostvarivanju politike razvoja nauke, umjetnosti, kulture i obrazovanja.
 • Brine se o razvoju naučnoistraživačkog podmlatka u svim oblastima stvaralaštva.
 • Zalaže se za razvoj institucija u oblasti nauke, umjetnosti, izgradnju kadrova (u oblasti nauke i umjetnosti), podizanje kvaliteta obrazovanja svih građana i ravnomjeran ekonomski i kulturni razvoj RS.
 • Podstiče naučnu i umjetničku kritiku, učestvuje u vrednovanju rezultata naučnog i umjetničkog rada.
 • Brine se o skladnom razvoju fundamentalnih i primijenjenih istraživanja, interdisciplinarnih i multidisciplinarnih istraživanja, timskog istraživačkog rada i individualnih istraživanja.
 • Proučava prirodna bogatstva, zalaže se za njihovo racionalno iskorišćavanje, za razvoj savremene industrije u kojoj će mašina biti u službi razvoja društva i poboljšavanja života čovjeka.
 • Doprinosi razvoju svijesti o tome da su kulturno nasljeđe, naučno i umjetničko stvaralaštvo stalan izvor novih saznanja, a da ta saznanja predstavljaju nacionalno i opšte bogatstvo ljudi, od čega zavisi brzina, smjer i kvalitet razvoja našeg društva. “Tantum possumus quantum scimus” – toliko možemo koliko znamo.
 • Objavljuje rezultate istraživanja, značajna naučna i umjetnička djela koja su od interesa za Republiku, za njen renome u nauci i umjetnosti, za njen kulturni razvoj i duhovni preporod.
 • Organizuje naučne skupove, književne večeri, izložbe, predavanja i druge slične oblike rada koji podstiču naučno i umjetničko stvaralaštvo, afirmišu naučnike i umjetnike, književnike i inovatore.
 • Realizuje međuakademijsku i međunarodnu saradnju u nauci i umjetnosti.

Na temelju navedenih opštih i strateških zadataka Akademija utvrđuje kratkoročne, godišnje i operativne zadatke.Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab