Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Utemeljenje, osnivanje i status Akademije


Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske kao najviša naučna i umjetnička ustanova normativno je utemeljena Zakonom o akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske koji je donijela Narodna skupština Republike Srpske 1993. godine i koji je objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” broj 26/93. Time je stvoren pravni osnov za konstituisanje Akademije. Međutim, zbog tragičnog građanskog rata Akademija nije konstituisana sve do 1996. godine.

Tek nakon donošenja Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava Bosne i Hercegovine (Aneks IV Sporazuma) prema kome je Republika Srpska međunarodno priznata kao entitet u sastavu Bosne i Hercegovine sa punim naučnim, kulturnim i obrazovnim suverenitetom, prišlo se osnivanju Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Komisija matičara za osnivanje Akademije, sastavljena od devet uglednih akademika iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, sazvala je Osnivačku skupštinu za 11. oktobar 1996. godine. Skupština je održana toga dana na Jahorini u Hotelu “Bistrica”.

Osnivačkoj skupštini prisustvovalo je 65 uglednih naučnih radnika - akademika, profesora, književnika i umjetnika.

Među prisutnima bili su predstavnici:

 • Srpske akademije nauka i umetnosti,
  • akademik Aleksandar Despić, predsjednik SANU,
  • akademik Miroslav Pantić, generalni sekretar SANU i
  • Vladimir Davidović, sekretar SANU;
 • Crnogorske akademije nauka i umjetnosti:
  • akademik Dragutin Vukotić, predsjednik CANU,
  • akademik Milorad Mijušković, potpredsjednik CANU i
  • akademik Milinko Šaranović, generalni sekretar CANU,
 • Ogranka SANU iz Novog Sada,
  • akademik Čedomir Popov, predsjednik Ogranka,
  • akademik Vojislav Marić, generalni sekretar Ogranka i
  • Vera Latov, sekretar Ogranka SANU u Novom Sadu.

Skupština je izabrala rukovodstvo Akademije:

 • za predsjednika Akademije izabran je akademik Petar Mandić,
 • za potpredsjednika Akademije akademik Slavko Leovac,
 • za generalnog sekretara akademik Vojin Komadina.

U Predsjedništvo Akademije izabrani su:

 • akademik Petar Mandić,
 • akademik Milorad Ekmečić,
 • akademik Desanka Kovačević-Kojić,
 • akademik Manojlo Maravić,
 • akademik Slavko Leovac,
 • akademik Vojin Komadina,
 • akademik Veselin Perić,
 • akademik Milan Vasić i
 • akademik Radovan Vučković.

Akademija je imala sjedište u Palama do 1999. godine, a od tada ima sjedište u Banjoj Luci.

Status Akademije određen je Zakonom, vrstom i karakterom djelatnosti. Akademija je samostalna ustanova koja vrši javnu službu od interesa za Republiku Srpsku.Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab