Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Laboratorije


U svrhu naučnoistraživačkog rada, u prostorijama ANURS-a otvorene su dvije laboratorije.
 
  • Laboratorija za elektronsku mikroskopiju (donacija Univerziteta u Ljubljani) otvorena je 23. marta 2012. godine. Služi za naučno-istraživački rad u oblasti prirodnih, tehničkih i medicinskih nauka. Pomoću elektronskog mikroskopa moguće je uvećanje uzoraka, kako čvrstih tako i fluidnih, do stotinu hiljada puta. Prednost elektronske mikroskopije u odnosu na svjetlosnu jeste u tome što doprinosi boljoj vidljivosti same strukture uzorka i na taj način omogućuje preciznija i detaljnija određivanja i mjerenja unutar građe materije.
  • Laboratorija za solarnu energetiku otvorena je 8. novembra 2012. godine. Direktno je povezana sa solarnom elektranom fotonaponske snage 2 kWp, koja je postavljena na krovu Akademijine zgrade. Na ovaj način omogućeno je kontinuirano praćenje uticaja intenziteta sunčevog zračenja, temperature i vlažnosti vazduha, kao i brzine vjetra na energetsku efikasnost fotonaponske solarne elektrane na području Banje Luke. Električna energija dobijena iz ove elektrane, preko odgovarajućeg invertora, eksperimentalno će se koristiti u lokalnoj mreži. Tako će Akademija postati prva javna institucija koja će dio električne energije koristiti iz obnovljivih izvora i prva naučnoistraživačka institucija sa ovakvom laboratorijom.Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab