Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Međunarodni skupovi


U organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske organizovano je više naučnih skupova međunarodnog karaktera. Na skupovima su učestvovale domaće i strane istaknute ličnosti iz političkog, kulturnog, naučnog života. Svi izloženi referati na skupovima štampani su u zbornicima radova sa skupa i distribuirani su širokoj javnosti.

Jedan od prvih naučnih skupova koji je imao međunarodni karakter organizovan je pod naslovom „Geologija i metalogenija Dinarida i Vardarske zone".  Skup je održan od 4. do 6. oktobra 2000. godine, a istoimeni zbornik radova štampan je već u novembru iste godine.

Naučni skup „Republika Srpska – deset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma" održan je 12. i 13. maja 2005. godine u Banskom dvoru u Banjoj Luci. Na skupu je učestvovalo oko 110 naučnika, profesora i drugih istaknutih kulturnih i naučnih radnika iz zemlje i inostranstva. Podneseno je oko 60 referata i svega nekoliko mjeseci nakon skupa objavljen je zbornik radova na srpskom i engleskom jeziku.

Međunarodni skup pod nazivom „Ofiolitski pojasi, relikti ranijih okeanskih područja u severnom delu Balkanskog poluostrva", organizovan je u saradnji sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti. Skup je počeo sa radom u Beogradu, i nakon obilaska nekoliko, za ovu temu, značajnih mjesta nastiov se u Banji Koviljači i poslije posjete Kozari završio se u Banjoj Luci. Na skupu su pored naučnika iz Srbije i Republike Srpske, učestovavli i brojni naučnici iz Grčke, Turske, Bugarske, Mađarske, Albanije, Austrije i Velike Britanije.

Karakter međunarodnih skupova imali su i „Novi pogledi u prevenciji i tretmanu ateroskleroze", održan u Banjoj Luci 15. septembra 2006. godine i naučni skup „Ideje Nikole Tesle", održan 22. i 23. septmebra 2006. godine u Banjoj Luci. Štampani su i zbornici radova sa ovih skupova.

Akademija je bila učesnica na Konferenciji Akademija Istočne i Jugoistočne Evrope 4. i 5. maja 2007. godine u Kišnjevu u Moldaviji. Konferencija je održana u organizaciji UNESCO-a i ICSU-a.

Akademija je u svojstvu posmatrača učestvovala na sastanku CEEN-a   u Budvi 1. i 2. juna 2007. godine. 


Međuakademijski odbor za katalizu (sa sjedištem u Beogradu) organizovao je nekoliko veoma značajnih simpozija. U okviru ove saradnje akademik Branko Škundrić učestvovao je u organizaciji nekoliko skupova: New challenges in catalysis III (Beograd, 29-31. oktobar 2001.), Četvrti i Peti Međunarodni simpozij o katalizi.

Međunarodni naučni skup "Savremeni materijali" održavaju se svake godine počevši od 2008 godine. Na skupovima je prezentovano preko 100 radova u okviru plenarne i poster sesije, a učesnici su bili eminentni stručnjaci iz desetak zemalja u svijetu.

Na osnovu saradnje sa Španskom kraljevskom akademijom za ekonomiju i finansije održan je međunarodni naučni skup "Uloga akademske zajednice u društvu budućnosti" 16. maja 2011. godine.

Međunarodni naučni skup "Voda i nanomedicina" održan je dvije godine za redom, 2010 i 2011. Na skupu su učestvovali stručnjaci iz Japana, SAD, Velike Britanije, Švajcarske i zemalja u okruženju.

Međunarodni naučni skup „Republika Srpska dvadeset godina razvoja –dostignuća, izazovi i perspektive“ održan je 17. i 18. septembra 2012. godine, uz učeće velikog broja gostiju, a održano je 65 plenarnih predavanja. Skupu su prisustvovali predsjednik i premijer Republike Srpske, ambasadori Srbije, Ruske federacije, Crne Gore, Španije i Bugarske u BiH.Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab