Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Izdavačka djelatnost


Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, kroz ostvarivanje svojih, Statutom definisanih, zadataka, izdaje stalne i povremene publikacije iz oblasti nauke, kulture i umjetnosti i razmjenjuje ih sa naučnim organizacijama i ustanovama u zemlji i inostranstvu. 
Akademija objavljuje:
 1. Leksikografske i enciklopedijske publikacije; 
 2. Naučna djela:
  – djela članova Akademije i drugih naučnih radnika, nastala kao rezultat naučnoistraživačkih projekata u okviru Akademije, 
  – djela članova Akademije i drugih naučnih radnika proistekla iz njihovog samostalnog naučnog rada;
 3. Književna i umjetnička djela članova Akademije i drugih istaknutih književnika i umjetnika;
 4. Građu značajnu za nauku i umjetnost (neobjavljivanu arhivsku građu – rukopise, dokumenta, dnevnike...);
 5. Zbornike radova sa naučnih skupova, koji su organizovani u okviru naučnoistraživačkih projekata Akademije;
 6. Spomenice i bibliografije članova Akademije;
 7. Ljetopise, u kojima se objavljuju izvještaji o radu, izvodi iz zapisnika sa sjednica Skupštine i Predsjedništva, izvještaji o raznim manifestacijama, biografije i bibliografije članova;
 8. Naučne časopise;
 9. Kompakt-diskove sa naučnim, književnim ili umjetničkim sadržajem, koji proističu iz naučnoistraživačkih projekata Akademije;
 10. Brošure o Akademiji.
U okviru Akademije postoji Odbor za izdavačku djelatnost, koji (prema Statutu) čine predsjednik, generalni sekretar, sekretari odjeljenja i tri člana Akademije koje imenuje Predsjedništvo. U svom radu Odbor primjenjuje odredbe Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Akademije, koji donosi Predsjedništvo.

Akademija je izdavala (publikovala) svih pet vrsta izdanja. Ukupno je štampano preko 80 publikacija.
Neke od njih navodimo: 

ZBORNICI:

 • Srpski duhovni prostor,
 • Dušanov zakonik,
 • Podjela nadležnosti,
 • Zemlja Pavlovića,
 • 150 godina od rođenja Mihajla Pupina,
 • Srpska revolucija 1804-1815. i Bosna i Hercegovina
 • Republika Srpska - deset godina od Dejtonskog mirovnog sporazuma
 • 15 godina postojanja i razvoja Republike Srpske
 • Resursi republike Srpske
 • Savremeni materijali
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci
 • Ideje Nikole Tesle
 • Novi pogledi u prevenciji i tretmanu ateroskleroze i
 • drugi.

GODIŠNjACI:

 • Prva knjiga Osnivačka skupština i akademici osnivači,
 • Višebrojni Ljetopisi (1996-2004, 2005,2006,2008),
 • Ljetopisi (1996-2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
 • Brošura o Akademiji (2004, 2011, 2018). 

SPOMENICE: Izdate su:

 • Spomenica o Akademiji (1996),
 • Spomenica Slavka Leovca,
 • Spomenica Milana Vasića,
 • Spomenica Petra Mandića,
 • Spomenica akademika Rajka Kuzmanovića,
 • Spomenica Sretena Boškovića,
 • Zbornik Radova u čast akademika Radovana Vučkovića,
 • Spomenica akademika Novice Petkovića,
 • Zbornik radova u čast akademika Slavka Leovca,
 • Spomenica akademika Gaše Mijanovića,
 • Zbornik radova u čast akademiku Desanki Kovačević Kojić

ČASOPISI

PROPISI: štampana je brošura

Svake godine izdaju se nova naučna djela, spomenice, zbornici radova i druge publikacije. 
Akademijska biblioteka sa dokumentacijom je u stalnom formiranju. 

IZDANjA ODJELjENjA DRUŠTVENIH NAUKA
IZDANjA ODJELjENjA ZA KNjIŽEVNOST I UMJETNOST
IZDANjA ODJELjENjA PRIRODNO- MATEMATIČKIH I TEHNIČKIH NAUKA
IZDANjA ODJELjENjA MEDICINSKIH NAUKACopyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab