Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Javne nabavke


RJEŠENjE O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU USLUGE ŠTAMPANjA I SA TIM POVEZANIH USLUGA  (datum objave 11.04.2022.)

PRAĆENjE REALIZACIJE UGOVORA ANURS 

PRAĆENjE REALIZACIJE UGOVORA (datum objave 30.03.2022.)

 

OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA ANURS

UGOVOR O NABAVCI ROBE - GUME ZA SLUŽBENA VOZILA
UGOVOR O NABAVCI ROBE - POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANjE ZGRADE ( BRAVE, PIJESAK, ŽICA, BOJE ZA FARBANjE SL.)
UGOVOR O NABAVCI USLUGA – OGLAŠAVANjE U DNEVNIM NOVINAMA 
OKVIRNI SPORAZUM NABAVKA USLUGE ŠTAMPANjA I S TIM POVEZANIH USLUGA 
UGOVOR O NABAVCI POGONSKOG  GORIVA ZA POTREBE ANURS-a
UGOVOR O NABAVCI USLUGE RADIO I TV OPERATERA-KABLOVSKA TELEVIZIJA
UGOVOR O NABAVCI USLUGE SERVISIRANjE VOZILA ANURS-a 
UGOVOR O NABAVCI ROBE- POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANjE ZGRADE (SIJALICE, BATERIJE, KABLOVI I SL.)  
UGOVOR O NABAVCI USLUGA – IZRADA BAZE PODATAKA ZA SOLARNI ATLAS SUNČEVOG ZRAČENjA U REPUBLICI SRPSKOJ
UGOVOR O NABAVCI ROBE- SREDSTAVA ZA ODRŽAVANjE ČISTOĆE I HIGIJENE U ZGRADI AKADEMIJE
UGOVOR O NABAVCI USLUGE PISMENO PREVOĐENjE SA STRANOG JEZIKA NA SRPSKI JEZIK  
UGOVOR O NABAVCI USLUGE SANITACIJE U VEZI SA OBJEKTOM- DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA 
UGOVOR O NABAVCI USLUGE OSIGURANjA IZLOŽBENIH EKSPONATA U TRANSPORTU BANjA LUKA- TREBINjE
UGOVOR O NABAVCI USLUGE OSIGURANjA RADNIKA

 

IZVOD IZ PLANA NABAVKI AKADEMIJE NAUKA I UMJETNOSTI REPUBLIKE SRPSKE ZA 2022. GODINU

Izvod iz plana nabavki (datum objave 18. februar 2022.)

 

JAVNA NABAVKA ZA PRUŽANjE HOTELSKE USLUGE - USLUGE SMJEŠTAJA U ZEMLjI I INOSTRANSTVU 

Predmet javne nabavke su hotelske usluge - usluge smještaja u zemlji i inostranstvu u 2022. godini za potrebe ANURS-a.

Poziv za dostavljanje ponuda (datum objave 24. januar 2022.)

 

JAVNA NABAVKA ZA PRUŽANjE USLUGA INTERNE I EKSTERNE REPREZENTACIJE U ZEMLjI I INOSTRANSTVU

Predmet javne nabavke su usluge interne i eksterne reprezentacije u zemlji i inostranstvu za potrebe ANURS-a u 2022. godini .

Poziv za dostavljanje ponuda (datum objave 24. januar 2022.)

 

JAVNA NABAVKA ZA PRUŽANjE USLUGE STRUČNOG USAVRŠAVANjA ZAPOSLENIH

Predmet javne nabavke su usluge stručnog usavršavanja zaposlenih u  ANURS-a u 2022. godini .

Poziv za dostavljanje ponuda (datum objave 24. januar 2022.)

 

Javne nabavke 2021

Javne nabavke 2019

Javne nabavke 2017

Javne nabavke 2016

Javne nabavke 2015Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab