Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Kontakt


Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske,
 
Bana Lazarevića 1
78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 51 333 700
Faks: +387 51 333 701
E-pošta: info@anurs.org
 
 

Predsjednik Akademije:
predsjednik@anurs.org

Generalni sekretar Akademije:
gen.sekretar@anurs.org

Sekretar Akademije:
sekretar@anurs.org

Služba finansija i računovodstva:
finansije@anurs.org

Stručni saradnik za međunarodnu saradnju:
medj.saradnja@anurs.org

Stručni saradnik za odjeljenje društvenih nauka:
odn@anurs.org

Stručni saradnik za odjeljenje književnosti i umjetnosti:
oku@anurs.org

Stručni saradnik za odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka:
opn@anurs.org

Stručni saradnik za odjeljenje medicinskih nauka:
omn@anurs.org

Stručni saradnik za enciklopediju Republike Srpske:
enciklopedija@anurs.org

Stručni saradnik za biblioteku:
biblioteka@anurs.org

Informacije:
info@anurs.org

*Ime:

*Prezime:

*Vaša poruka:Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab