Чланови


Име и презиме Одјељење Статус

Драгољуб Мирјанић

Одјељење природно-математичких и техничких наука

Редовни чланови у радном саставу

Бранко Шкундрић

Одјељење природно-математичких и техничких наука

Редовни чланови у радном саставу

Миливоје Надаждин

Одјељење природно-математичких и техничких наука

Редовни чланови у радном саставу

Неђо Ђурић

Одјељење природно-математичких и техничких наука

Редовни чланови у радном саставу

Ново Пржуљ

Одјељење природно-математичких и техничких наука

Редовни чланови у радном саставу

Зоран Митровић

Одјељење природно-математичких и техничких наука

Редовни чланови у радном саставу

Есад Јакуповић

Одјељење природно-математичких и техничких наука

Редовни чланови у радном саставу

Зоран Говедар

Одјељење природно-математичких и техничких наука

Дописни чланови у радном саставу

Јован Шетрајчић

Одјељење природно-математичких и техничких наука

Редовни чланови изван радног састава

Илија Нејиков Немингенчев

Одјељење природно-математичких и техничких наука

Инострани чланови

Стане Пејовник

Одјељење природно-математичких и техничких наука

Инострани чланови

Томислав Павловић

Одјељење природно-математичких и техничких наука

Инострани чланови

Филип Парамонович Говоров

Одјељење природно-математичких и техничких наука

Инострани чланови

Џералд Полак

Одјељење природно-математичких и техничких наука

Инострани чланови

Александар Грубић

Одјељење природно-математичких и техничких наука

Инострани чланови

Јасмина Вујић

Одјељење природно-математичких и техничких наука

Инострани чланови

Драган Шкорић

Одјељење природно-математичких и техничких наука

Инострани чланови

Гилберт Фајл

Одјељење природно-математичких и техничких наука

Инострани чланови

Милован Пецељ

Одјељење природно-математичких и техничких наука

Инострани чланови

Светлана Стевовић

Одјељење природно-математичких и техничких наука

Инострани чланови

Ненад Филиповић

Одјељење природно-математичких и техничких наука

Инострани чланови

Слободан Вујић

Одјељење природно-математичких и техничких наука

Инострани чланови

Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб