Чланови


Есад Јакуповић


Есад Јакуповић

Проф. др ЕСАД ЈАКУПОВИЋ, редовни професор Паневропског универзитета „Апеирон“ рођен је 21 септембра 1950. године у Ћели, општина Приједор. Ужа научна област – материјали и енергетика. За дописног члана у радном саставу АНУРС-а изабран је 4. децембра 2015.

BIOGRAFIJA

Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб