Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

ODRŽAN MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM “TRUDNOĆA I HRONIČNE NEZARAZNE BOLESTI: ENDOKRINOLOŠKA, KARDIOLOŠKA I BUBREŽNA OBOLjENjA U TRUDNOĆI“

29.05.2023.


Međunarodni naučni simpozijum „Trudnoća i hronične nezarazne bolesti: endokrinološka, kardiološka i bubrežna oboljenja u trudnoći“ održan je 27. maja 2023. godine u Velikoj sali ANURS-a u organizaciji Odbora za hronične nezarazne bolesti i Odbora za reproduktivno zdravlje  i demografiju, Odjeljenja medicinskih nauka ANURS-a u saradnji sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti i Medicinskim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci.
 
Na skupu je učestvovalo preko 100 specijalizanata i specijalista interne medicine, a radove su izložili eminentni naučnici: akademik Nebojša M.Lalić, prof. dr Snježana Popović Pejičić, dopisni član ANURS-a, prof. dr Snežana Polovina, prof. dr Mirjana Šumarac Dumanović, akademik Duško Vulić, prof. dr Sanja Simić Ogrizović, prof. dr Svetlana Stojisavljević Šatara i doc. dr Vesna Mandić Marković. 
 
U uvodnom dijelu otvaranja skupa, učesnicima su se obratili i akademik Duško Vulić, akademik Nebojša M. Lalić, rektor Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Radoslav Gajanin i dopisni član ANURS-a prof. dr Snežana Popović Pejičić, rukovodilac skupa.
 
Ovaj simpozijum akreditovan je od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, kao međunarodni simpozijum sa 10 bodova za predavače i 5 bodova za učesnike. 
 
Skup je privukao pažnju učesnika i ocjenjen je kao veoma uspješan i značajan za društvo u cjelini. Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske objaviće zbornik radova u kome će biti štampani svi prezentovani radovi na skupu.
 
SAOPŠTENjE SA ODRŽANOG SKUPA
 
PLAKAT
 
PROGRAM RADA

 

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab