Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

13. MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA „SAVREMENI MATERIJALI“ – PLENARNI PREDAVAČI

20.07.2020.


Ovogodišnja, 13. međunarodna naučna konferencija „Savremeni materijali“ održaće se 10. i 11. septembra 2020. godine u skladu sa epidemiološkom situacijom i preporukama Vlade Republike Srpske važećim u tom momentu, a  koje se odnose na javna okupljanja i organizovanje događaja, zbog situacija koja je nastala pojavom virusa COVID 19.
 
U okviru plenarnih predavanja, svoje radove izložiće:

Akademik SLAVKO MENTUS, redovni član SANU, Fizikohemičar, oblast rada fizička hemija i elektrohemija nevodenih sredina, elektrohemijska kinetika, elektrodni materijali za konverziju energije

Akademik STANE PEJOVNIK, redovni profesor Fakulteta za hemiju i hemijsku tehnologiju Univerziteta u Ljubljani, inostrani član ANURS-a, hemičar, uža naučna oblast – nauka o materijalima.
Prof. dr LjUBOMIR MAJDANDžIĆ, redovni profesor Sveučilišta u Rijeci i izvanredni profesor Sveučilišta u Osijeku, predaje energetiku i energetske sisteme, oblast rada energetika, obnovljivi izvori energije i održivi razvoj.
Prof. dr NENAD FILIPOVIĆ, redovni profesor i rektor Univerziteta u Kragujevcu, uža naučna oblast primjenjena mehanika, automatska kontrola i bioinženjerstvo.
Prof. dr. PLAMEN TCENKOV, vanredni profesor Tehničkog univerziteta u Gabrovu, uža naučna oblast elektroinženjerstvo, elektronika i automatika, oblast rada savremeni materijali za obnovljive izvore energije.
Prof. dr DUŠKO DUDIĆ, istraživač na Institutu za nuklearne nauke Univerziteta u Beogradu, glavni istraživač na projektima Univerziteta Free State Sourh Africa, oblast rada nauka o polimerima, većina objavljenih radova odnosi se na električke osobine polimera i njihov sastav, fizičke osobine i skladištenje.


Spisak svih učesnika međunarodnog naučnog skupa Savremeni Materijali 2020 će biti dostupan najkasnije do 24. avgusta 2020.

 

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab