13. МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ“ – ПЛЕНАРНИ ПРЕДАВАЧИ

20.07.2020.


Овогодишња, 13. међународна научна конференција „Савремени материјали“ одржаће се 10. и 11. септембра 2020. године у складу са епидемиолошком ситуацијом и препорукама Владе Републике Српске важећим у том моменту, а  које се односе на јавна окупљања и организовање догађаја, због ситуација која је настала појавом вируса COVID 19.
 
У оквиру пленарних предавања, своје радове изложиће:

Академик СЛАВКО МЕНТУС, редовни члан САНУ, Физикохемичар, област рада физичка хемија и електрохемија неводених средина, електрохемијска кинетика, електродни материјали за конверзију енергије

Академик СТАНЕ ПЕЈОВНИК, редовни професор Факултета за хемију и хемијску технологију Универзитета у Љубљани, инострани члан АНУРС-а, хемичар, ужа научна област – наука о материјалима.
Проф. др ЉУБОМИР МАЈДАНЏИЋ, редовни професор Свеучилишта у Ријеци и изванредни професор Свеучилишта у Oсијеку, предаје енергетику и енергетске системе, област рада енергетика, обновљиви извори енергије и одрживи развој.
Проф. др НЕНАД ФИЛИПОВИЋ, редовни професор и ректор Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област примјењена механика, аутоматска контрола и биоинжењерство.
Проф. др. ПЛАМЕН ТЦЕНКОВ, ванредни професор Техничког универзитета у Габрову, ужа научна област електроинжењерство, електроника и аутоматика, област рада савремени материјали за обновљиве изворе енергије.
Проф. др ДУШКО ДУДИЋ, истраживач на Институту за нуклеарне науке Универзитета у Београду, главни истраживач на пројектима Универзитета Free State Sourh Africa, област рада наука о полимерима, већина објављених радова односи се на електричке особине полимера и њихов састав, физичке особине и складиштење.


Списак свих учесника међународног научног скупа Савремени Материјали 2020 ће бити доступан најкасније до 24. августа 2020.

 

Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб