Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

POSJETA DELEGACIJE MAKEDONSKE AKADEMIJE NAUKA I UMJETNOSTI

10.06.2019.


U skladu sa Sporazumom o saradnji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske (ANURS) i Makedonske akademije nauka i umjetnosti (MANU), zaključenim 2013. godine, delegacija MANU posjetila je ANURS, 10. juna 2019. godine. 
Radni sastanak, koji je bio posvećen pitanjima dalje saradnje dviju akademija, održan je u kabinetu predsjednika ANURS-a akademika Rajka Kuzmanovića, sa početkom u 10.00 časova. Sastanku su prisustvovali predsjednici ANURS-a i MANU akademici Rajko Kuzmanović i Taki Fiti, potpredsjednici ANURS-a akademici Ljubomir Zuković i Vaskrsija Janjić, potpredsjednik MANU akademik Vlado Matevski i generalni sekretar ANURS-a akademik Dragoljub Mirjanić.
Tokom uvodnog dijela razgovora, predsjednik ANURS-a akademik Rajko Kuzmanović detaljnije je upoznao makedonsku delegaciju sa organizacijom i djelovanjem Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Naveo je da ANURS ima ukupno 82 člana, od kojih je 30 u radnom sastavu. Takođe, iznio je da su osnovne radne jedinice ove institucije četiri odjeljenja, te da se aktivnosti ANURS-a zasnivaju na organizaciji naučnih skupova, izdavačkoj djelatnosti, radu na projektima – od kojih je najveći i najvažniji izrada Enciklopedije Republike Srpske, kao i na razvoju međunarodne i međuakademijske saradnje. Posebnu pažnju ANURS posvećuje izdavačkoj djelatnosti, koja obuhvata cijeli niz izdanja: od monografija, preko zbornika radova i spomenica, do časopisȃ „Contemporary Materials“ i „Građa o prošlosti Bosne“. U narednom periodu cilj je razvijanje naučnih instituta i stvaranje uslova za njihovo djelovanje.
Predsjednik MANU akademik Taki Fiti naveo je da je organizacija Makedonske akademije nauka i umjetnosti gotovo ista kao i kod druge akademije. MANU ima šest odjeljenja i osam istraživačkih centara, a njihova djelatnost ima i aplikativni karakter. Posebno se izdvajaju Centar za genetska istraživanja i Centar za energetsku efikasnost i zaštitu okoline, te Centar za kompjutersku nauku i tehnologije. Poseban segment rada MANU predstavljaju međunarodni projekti. Prihodi od tih projekata čine 40% budžeta ove institucije namijenjenog za naučnoistraživački rad. Takođe, istakao je da MANU ima poseban Fond za projekte, u koji se izdvajaju sredstva iz budžeta, te da ova akademija samostalno raspolaže sredstvima iz tog fonda. 
Tokom sastanka usvojeni su konkretni zadaci i zaključci, koji će činiti osnovu za dalju saradnju dviju akademija:
(1) Utvrđena je obaveza da se razmjenjuju publikacije, odnosno izdanja dviju akademija;
(2) Prihvaćen je prijedlog da se određeni broj zainteresovanih članova MANU priključi izradi Enciklopedije RS, tako što bi obradili dvije do tri odrednice za treći i četvrti tom Enciklopedije RS;
(3) Dogovoreno je da recenzent trećeg toma Enciklopedije RS bude akademik Vlado Kambovski, član MANU;
(4) Odlučeno je da se članovi jedne i druge akademije pozovu da učestvuju na skupovima, kao npr. 
na naučnom skupu „Versajski sporazum ‒ sto godina kasnije“, koji će biti održan u ANURS-u u decembru 2019. godine;
na naučnoj konferenciji „Ekonomska perspektiva Zapadnog Balkana“, koja će biti održana u ANURS-u marta 2020. godine;
na naučnom skupu „Savremeni materijali“.
(5) Dogovoreno je da Galerija ANURS-a bude organizator izložbe slika u Galeriji MANU i da Galerija MANU bude organizator izložbe i Galeriji ANURS-a;
(6) Iskazano je posebno interesovanje da na izradi projekata zajednički učestvuju četiri akademije: Makedonska (MANU), Srpska (SANU), Bugarska (BAN) i Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske (ANURS). Organizator ove saradnje biće MANU;
(7) Predstavnici ANURS-a učestvovaće na naučnim skupovima, sa aktuelnom temom, koje organizuje MANU;
(8) Zaključeno je da će dvije akademije jedna drugoj redovno dostavljati programe svojih aktivnosti.
 
Brigu oko organizovanja i realizovanja utvrđenog programa saradnje vodiće izvršni odbori  MANU i ANURS-a.
Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab