ПОСЈЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ МАКЕДОНСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЈЕТНОСТИ

10.06.2019.


У складу са Споразумом о сарадњи Академије наука и умјетности Републике Српске (АНУРС) и Македонске академије наука и умјетности (МАНУ), закљученим 2013. године, делегација МАНУ посјетила је АНУРС, 10. јуна 2019. године. 
Радни састанак, који је био посвећен питањима даље сарадње двију академија, одржан је у кабинету предсједника АНУРС-а академика Рајка Кузмановића, са почетком у 10.00 часова. Састанку су присуствовали предсједници АНУРС-а и МАНУ академици Рајко Кузмановић и Таки Фити, потпредсједници АНУРС-а академици Љубомир Зуковић и Васкрсија Јањић, потпредсједник МАНУ академик Владо Матевски и генерални секретар АНУРС-а академик Драгољуб Мирјанић.
Током уводног дијела разговора, предсједник АНУРС-а академик Рајко Кузмановић детаљније је упознао македонску делегацију са организацијом и дјеловањем Академије наука и умјетности Републике Српске. Навео је да АНУРС има укупно 82 члана, од којих је 30 у радном саставу. Такође, изнио је да су основне радне јединице ове институције четири одјељења, те да се активности АНУРС-а заснивају на организацији научних скупова, издавачкој дјелатности, раду на пројектима – од којих је највећи и најважнији израда Енциклопедије Републике Српске, као и на развоју међународне и међуакадемијске сарадње. Посебну пажњу АНУРС посвећује издавачкој дјелатности, која обухвата цијели низ издања: од монографија, преко зборника радова и споменица, до часописȃ „Contemporary Materials“ и „Грађа о прошлости Босне“. У наредном периоду циљ је развијање научних института и стварање услова за њихово дјеловање.
Предсједник МАНУ академик Таки Фити навео је да је организација Македонске академије наука и умјетности готово иста као и код друге академије. МАНУ има шест одјељења и осам истраживачких центара, а њихова дјелатност има и апликативни карактер. Посебно се издвајају Центар за генетска истраживања и Центар за енергетску ефикасност и заштиту околине, те Центар за компјутерску науку и технологије. Посебан сегмент рада МАНУ представљају међународни пројекти. Приходи од тих пројеката чине 40% буџета ове институције намијењеног за научноистраживачки рад. Такође, истакао је да МАНУ има посебан Фонд за пројекте, у који се издвајају средства из буџета, те да ова академија самостално располаже средствима из тог фонда. 
Током састанка усвојени су конкретни задаци и закључци, који ће чинити основу за даљу сарадњу двију академија:
(1) Утврђена је обавеза да се размјењују публикације, односно издања двију академија;
(2) Прихваћен је приједлог да се одређени број заинтересованих чланова МАНУ прикључи изради Енциклопедије РС, тако што би обрадили двије до три одреднице за трећи и четврти том Енциклопедије РС;
(3) Договорено је да рецензент трећег тома Енциклопедије РС буде академик Владо Камбовски, члан МАНУ;
(4) Одлучено је да се чланови једне и друге академије позову да учествују на скуповима, као нпр. 
на научном скупу „Версајски споразум ‒ сто година касније“, који ће бити одржан у АНУРС-у у децембру 2019. године;
на научној конференцији „Економска перспектива Западног Балкана“, која ће бити одржана у АНУРС-у марта 2020. године;
на научном скупу „Савремени материјали“.
(5) Договорено је да Галерија АНУРС-а буде организатор изложбе слика у Галерији МАНУ и да Галерија МАНУ буде организатор изложбе и Галерији АНУРС-а;
(6) Исказано је посебно интересовање да на изради пројеката заједнички учествују четири академије: Македонска (МАНУ), Српска (САНУ), Бугарска (БАН) и Академија наука и умјетности Републике Српске (АНУРС). Организатор ове сарадње биће МАНУ;
(7) Представници АНУРС-а учествоваће на научним скуповима, са актуелном темом, које организује МАНУ;
(8) Закључено је да ће двије академије једна другој редовно достављати програме својих активности.
 
Бригу око организовања и реализовања утврђеног програма сарадње водиће извршни одбори  МАНУ и АНУРС-а.
Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб