Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

DRUGA SJEDNICA UREĐIVAČKOG ODBORA ENCIKLOPEDIJE REPUBLIKE SRPSKE

30.01.2008.


Druga sjednica Uređivačkog odbora Enciklopedije Republike Srpske održana je 30. januara 2008. godine.

Sjednici  je predsjedavao akademik Rajko Kuzmanović, a dosadašnji rad na ovom  značajnom naučnom i stručnom projektu o prošlosti i sadašnjosti Republike Srpske ocijenjen je kao izuzetno uspješan

 U  izvještaju o dosadašnjem radu posebno je istaknuto to da postoji opšta podrška projektu Enciklopedije Republike Srpske. U prethodnom periodu održan je sastanak dvadeset osam stručnih redakcija u kojima je angažovano preko stotinupedeset najistaknutijih domaćih i starnih naučnih i stručnih radnika. Takođe, ostavarena je saradnja i angažovanje  gradova i opština u Republici Srpskoj, a  oko 30 opština do sada je obrazovalo stručne redakcije i obezbijedilo odgovarajuću podršku realizaciji ovog projekta.

U tom smislu, naglašavajući da projektne aktivnosti teku predviđenom dinamikom, velika je uloga opština i gradova, zbog čega je preporučeno lokalnim zajednicama, privrednim i ostalim zainteresovanim subjektima da što je moguće prije regulišu svoja prava i obaveze u izradi enciklopedije.

U skladu sa Zakonom o Enciklopediji Republike Srpske, Uređivački odbor je usvojio izmjene i dopune normativnih akata kojima su definisani kriterijumi i uređen sastav, zadaci i način rada stručnih redakcija po odgovarajućim oblastima nauka i struka i podržao koncept izrade informatičke podrške za projekat Enciklopedije Republike Srpske.

 Uređivački odbor je zaključio da se o radu na projektu Enciklopedija Republike Srpske obavijesti Vlada Republike Srpske i ostali nadležni organi u Republici.

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab